Wie zijn wij

VKH staat voor 'Vriendenkring Kunst Houtland' en groepeert mensen die kunst beoefenen en/of belangstelling vertonen in KUNST in de ruimste zin van het woord: beeldende kunst, literatuur, muziek, heemkunde, toneel, juweelkunst, ….

VKH bevordert via die gemeenschappelijke interesse, de vriendschapsbanden onderling en poogt, door allerhande middelen, deze belangstelling op anderen over te dragen.  Daarnaast organiseert VKH diverse culturele manifestaties zoals tentoonstellingen, concerten, lezingen, voordrachten, gespreksavonden, geleide bezoeken, …

Zes maal per jaar ontvangen de aangesloten leden VKH-INFO met allerhande informatie over activiteiten, uitgaven, wedstrijden, tentoonstellingen … + een door de auteur gesigneerd gedicht.

© 2019 VKH Torhout. Vriendenkring Kunst Houtland VZW

Zoek